Hva er BIM?

BIMtekniker

Bjørnstad Bygg as besitter denne kunnskapen og kan være behjelpelige med ditt prosjekt. Vi bruker i det daglige dette systemet på våre prosjekter.

BIM (Byningsinformasjonsmodell) se bimtekniker.no

tekst hentet fra BIM tekniker.no

Forkortelsen BIM står for Bygnings Informasjons Modell/Modellering. Det dreier seg om 3D datamodeller av bygninger/konstruksjoner. Når modellene står ferdig er de en nøyaktig elektronisk utgave av det som skal bygges, og inneholder blant annet informasjon om:

  • høyder, bredder, utforming
  • plassering i terreng, høyde over havet
  • vegg- og takkonstruksjoner
  • vindu- og dørplasseringer
  • ventilasjonsanlegg , el-anlegg, røropplegg
  • Objektegenskaper, tekstur, farger…

Modellen kan med andre ord inneholde omfattende informasjon helt ned til minste detalj. De som prosjekterer og drifter bygget kan hente ut den informasjonen de trenger, når de trenger den. Hensikten er å skape gode og kostnadseffektive bygg som er lett å drifte.

Gode arbeidstegninger i 3D