Hva er BIM?

BIMtekniker

Bjørnstad Bygg as besitter denne kunnskapen og kan være behjelpelige med ditt prosjekt. Vi bruker i det daglige dette systemet på våre prosjekter.

BIM (Byningsinformasjonsmodell) se bimtekniker.no

tekst hentet fra BIM tekniker.no

Forkortelsen BIM står for Bygnings Informasjons Modell/Modellering. Det dreier seg om 3D datamodeller av bygninger/konstruksjoner.Når modellene står ferdig er de en nøyaktig elektronisk utgave av det som skal bygges, og inneholder blant annet informasjon om:

  • høyder, bredder, utforming
  • plassering i terreng, høyde over havet
  • vegg- og takkonstruksjoner
  • vindu- og dørplasseringer
  • ventilasjonsanlegg , el-anlegg, røropplegg
  • Objektegenskaper, tekstur, farger…

Modellen kan med andre ord inneholde omfattende informasjon helt ned til minste detalj. De som prosjekterer og drifter bygget kan hente ut den informasjonen de trenger, når de trenger den. Hensikten er å skape gode og kostnadseffektive bygg som er lett å drifte.

Gode arbeidstegninger i 3D

Side 1 av 2
Modellen hentet fra Jatak sitt program TrussCon
Modellen hentet fra Jatak sitt program TrussCon
 Modellen utarbeidet av Bjørnstad Bygg
Modellen utarbeidet av Bjørnstad Bygg
Tegninger utarbeidet av Bjørnstad Bygg as med modellprogrammet ArchiCad
Tegninger utarbeidet av Bjørnstad Bygg as med modellprogrammet ArchiCad
Side 2 av 2