Tjenester vi utfører

Vi utfører:

 • Nybygg, tilbygg, påbygg, rehabilitering, restaurering
 • Prosjektering, tegning, modellering (BIM)
 • BIM og 3D-visualiserte tegninger Komplette byggesøknadstegninger, detaljtegninger, arbeidstegninger
 • BIM og 3D-visualiserte tegninger
 • Komplette byggesøknadstegninger, detaljtegninger, arbeidstegninger
 • Prosjektledelse, samordner.
 • Sentral godkjennelse
 • Søker 2
 • Prosjektering Arkitektur 1
 • Prosjektering Oppmålingsteknisk prosjektering 1
 • Prosjektering Konstruksjonssikkerhet 1
 • Utførelse Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 2
 • Utførelse Taktekkingsarbeid
 • 1 Utførelse Ventilasjon- og klimainstallasjoner
 • 1 Kontroll Overordnet ansvar for uavhengig kontroll 1
 • Byggtekniske konsulenttjenester
 • Arkitekttjenester
 • Eiendomsutvikling
 • Utleie av stillas, byggtørker, henger med dipp, vibroplate og div verktøy