Tjenester vi utfører

Vi utfører:

 • Nybygg, tilbygg, påbygg, rehabilitering, restaurering

 • Prosjektering, tegning, modellering (BIM)
  • BIM og 3D-visualiserte tegninger
  • Komplette byggesøknadstegninger, detaljtegninger, arbeidstegninger

 • Prosjektledelse, samordner.

 • Sentral godkjennelse

 • Søker 2
  Prosjektering Arkitektur 1
  Prosjektering Oppmålingsteknisk prosjektering 1
  Prosjektering Konstruksjonssikkerhet 1
  Utførelse Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 2
  Utførelse Taktekkingsarbeid 1
  Utførelse Ventilasjon- og klimainstallasjoner 1
  Kontroll Overordnet ansvar for uavhengig kontroll 1

 • Byggtekniske konsulenttjenester

 • Arkitekttjenester

 • Eiendomsutvikling

 • Utleie av stillas, byggtørker, henger med dipp, vibroplate og div verktøy